Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Do you want to join us? Use keywords to find the position you want

Với khẩu hiệu hành động "Thực hiện tốt hơn những gì mà khách hàng yêu cầu", Công ty TNHH  Tư vấn thiết kế xây dựng điện Thành Đạt hướng tới việc cung cấp dịch vụ chất lượng, luôn làm hài lòng khách hàng, xây dựng hình ảnh gần gũi, tận tụy, vì sự thành công của khách  hàng. 

Trải qua hơn 15 năm xây dựng và phát triển, chúng tôi đã tư vấn thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây dựng và bảo trì bảo dưỡng nhiều dự án điện tầm cỡ tại Việt Nam. Và để đạt được mục tiêu "Thực hiện tốt hơn những gì mà khách hàng yêu cầu", chúng tôi luôn coi trọng và đầu tư vào yếu tố con người. Các CBCNV của Điện Thành Đạt luôn là những nhân tài thực sự, đủ năng lực và phẩm chất ở vị trí mà mình đảm trách.

Trụ sở chính của Công Ty tại:

  - Văn phòng :  49 Cửu Long, Phường 15, Quận 10, TP. HCM

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.